Trauma therapie door een ervaren therapeut in Hasselt, nabij Zwolle

Zoek je een trauma therapeut in Zwolle, Kampen, Hasselt of omgeving?

Als je op zoek bent naar een ervaren trauma therapeut, neem dan gerust contact met me op. Als Psychodynamisch Therapeut combineer ik EMDR therapie vaak met andere methodes en technieken, zoals Hypnotherapie, RET, Transactionele analyse en Voice Dialogue.

Wat is trauma-therapie? Trauma behandeling door een psychodynamisch therapeut

Een trauma is een ingrijpende gebeurtenis die een persoon zowel fysiek als emotioneel aantast. Dit kan leiden tot symptomen zoals flashbacks, angst, depressie en problemen met sociale interactie. Een psychodynamisch therapeut kan helpen bij het verwerken van een trauma door middel van inzichtgevende gesprekken en het onderzoeken van onderliggende emoties en gedachten.

De psychodynamische benadering van trauma behandeling richt zich op de manier waarop de gebeurtenis is opgeslagen in het onbewuste en hoe deze opnieuw actief kan worden in het dagelijks leven. De therapeut zal werken met de patiënt om deze gebeurtenissen te integreren in hun persoonlijke verhaal en om te leren hoe ze ermee kunnen omgaan. Dit kan leiden tot een vermindering van symptomen en een verbetering van het functioneren in dagelijkse situaties.

Een psychodynamische behandeling voor een trauma kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie of een combinatie hiervan. De behandeling is gericht op het verkrijgen van inzicht in de onderliggende emoties en gedachten die verband houden met het trauma, en het leren hoe hiermee om te gaan. Dit kan leiden tot een vermindering van symptomen en een verbetering van het functioneren in dagelijkse situaties. In mijn praktijk geef ik enkel individuele therapie.

Wat is het verschil tussen PTDS en CPTSS?

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een stoornis die kan optreden na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een natuurramp, oorlog, aanslag of verkrachting. De symptomen van PTSS kunnen variëren, maar kunnen onder andere flashbacks, angst, depressie en problemen met sociale interactie omvatten.

Complex posttraumatische stressstoornis (CPTSS) is een ernstigere vorm van PTSSdie ontstaat na herhaalde of lange termijn trauma’s, zoals seksueel misbruik of huiselijk geweld. Het kan leiden tot symptomen zoals dissociatie, problemen met regulatie van emoties en een gebrek aan een gevoel van veiligheid.

Beide aandoeningen kunnen leiden tot ernstige symptomen en een vermindering van het functioneren in dagelijkse situaties. Beide aandoeningen vereisen professionele hulp, zoals psychotherapie. De behandeling voor CPTSS is vaak intensiever dan die voor PTSS en kan langer duren om de symptomen te verminderen.

Wat is psychotrauma?

Psychotrauma is een term die wordt gebruikt om een overweldigende gebeurtenis aan te duiden die een persoon zowel fysiek als emotioneel aantast. Dit kan leiden tot een aantal mentale en emotionele reacties, zoals angst, depressie, flashbacks, problemen met sociale interactie en een gevoel van onveiligheid. Deze gebeurtenissen kunnen variëren van een enkele gebeurtenis zoals een verkeersongeluk, tot herhaalde of lange termijn gebeurtenissen zoals seksueel misbruik of huiselijk geweld. Het kan leiden tot psychische aandoeningen zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS) of complexe posttraumatische stressstoornis (CPTSS). Beide vereisen professionele hulp, zoals psychotherapie, om symptomen te verminderen.

Waarom heeft de ene persoon wel last van een trauma na een heftige gebeurtenis en de andere niet?

Er zijn verschillende factoren die bepalen of iemand last krijgt van een trauma na een heftige gebeurtenis of niet. Hieronder zijn enkele van de belangrijkste factoren opgesomd:

 • Persoonlijke kwetsbaarheid: Sommige mensen zijn genetisch of biologisch geprogrammeerd om meer kwetsbaar te zijn voor het ontwikkelen van een trauma. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de manier waarop de hersenen stress verwerken of met de aanwezigheid van bepaalde genen.
 • Voorgeschiedenis van trauma: Mensen die eerder al een trauma hebben meegemaakt, zijn vaak gevoeliger voor het ontwikkelen van een trauma na een volgende heftige gebeurtenis.
 • Emotionele en sociale steun: Mensen die emotionele en sociale steun hebben van familie, vrienden en professionele hulp.

Wat is een ander woord voor trauma?

Een ander woord voor trauma is psychotrauma, posttraumatische stressstoornis (PTSS), shock, of schok.

EMDR therapie Zwolle EMDR beste goede therapeut psycholoog in Zwolle Kampen Hasselt

Bij welke klachten wordt trauma therapie precies ingezet?

Een trauma therapeut helpt bij verwerkingsproblemen na een traumatische gebeurtenis kunnen zich op verschillende manieren uiten en klachten veroorzaken. Denk aan:

 • last van angst, fobieën, paniek
 • je zorgen maken en piekeren, onrust
 • stress, verhoogde alertheid
 • nare herinneringen aan de gebeurtenis en het elke keer weer herbeleven van de situatie of gebeurtenis
 • vermijdingsgedrag bij omstandigheden die met de gebeurtenis te maken hebben
 • snel geïrriteerd raken en een kort lontje hebben
 • schaamtegevoelens, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid en neerslachtige gevoelens
 • concentratieproblemen
 • lichamelijke klachten die je niet kan verklaren
 • slaapproblemen

Wat is PTSS? EMDR bij PTSS

PTSS ontstaat bij één op de tien mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Op zich maken veel mensen tijdens hun leven wel een schokkende gebeurtenis mee, waarna ze kortdurend stressklachten hebben. Dat is normaal. De meeste mensen kunnen zo’n traumatische ervaring goed verwerken, door bijvoorbeeld hulp en steun van de omgeving. Zijn er echter toch blijvende klachten, dan kan een arts de diagnose PTSS stellen (met de criteria die zijn beschreven in de DSM-IV, het diagnosesysteem voor psychische klachten). EMDR therapie wordt vaak ingezet bij PTSS-klachten.

Hoe werkt EMDR precies en hoe ziet een EMDR behandeling eruit?

Je wilt vast graag weten hoe EMDR therapie werkt en hoe een EMDR behandeling eruit ziet. EMDR therapie is een behandelingsmethode waarbij ik als EMDR therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, die gerelateerd is aan jouw angstklachten.
Ik wil dan ook dat je denkt aan de beelden, je gedachten én gevoelens die bij die traumatische gebeurtenis horen.
Daarna zal ik vragen om opnieuw in gedachten naar de specifieke gebeurtenis terug te gaan. Het verwerkingsproces wordt in gang gezet, want ik zal een “afleidende stimulus” aanbieden, mijn hand. En dit doen we meerdere keren, dat worden ‘sets’ genoemd, gevolgd door een korte pauze. Ik zal in deze EMDR behandeling telkens vragen welke gedachten en gevoelens er in je opkomen. Hierbij komt een stroom van gedachten en herinneringen naar boven, die weer nieuwe gevoelens en zelfs lichamelijke reacties kunnen oproepen. Deze combinatie van het denken aan de traumatische gebeurtenis en mijn handbeweging zorgt ervoor dat de gebeurtenis een andere, nieuwe betekenis krijgt, die niet meer de emotionele overreactie meer zal oproepen. En dat maakt EMDR therapie zo’n krachtige vorm van therapie bij angststoornissen en verwerkingsproblemen.

Zoek je een EMDR of trauma therapeut in Zwolle, Hasselt of omgeving?

Als je op zoek bent naar een ervaren EMDR therapeut, neem dan gerust contact met me op.

Margreet Bennen
EMDR & trauma therapeut Zwolle, Hasselt, Kampen

Praktijjk voor EMDR trauma ptss therapie Zwolle EMDR beste therapeut psycholoog in Zwolle Kampen Hasselt

Achtergrondinformatie

Wat zegt Bessel van der Kolk over trauma therapie?

Bessel van der Kolk is een bekende psychiater en neuropsycholoog die veel onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van trauma. Hij stelt dat trauma’s van invloed zijn op het hele lichaam en niet alleen op de geest. Hij beweert dat trauma’s zich opslaan in het lichaam en dat het lichaam reageert op gebeurtenissen die als bedreigend worden ervaren, ook als de geest de herinnering aan de gebeurtenis heeft verdrongen.

Van der Kolk benadrukt dat het vermogen om te voelen en te reguleren emoties, zoals angst en woede, worden aangetast door trauma. Hij stelt dat de traditionele psychotherapie die alleen gericht is op het verwerken van de geest, niet altijd effectief is bij het behandelen van trauma. Hij pleit voor een multidisciplinaire benadering, waarbij zowel lichaamsgerichte technieken als psychotherapie worden gebruikt.

Van der Kolk is ook een voorstander van het gebruik van mindfulness en yoga bij de behandeling van trauma, omdat deze technieken kunnen helpen om de regulatie van emoties en het contact met het lichaam te verbeteren.

In samenvatting, Bessel van der Kolk benadrukt dat trauma’s zich opslaan in het lichaam en dat het lichaam reageert op gebeurtenissen die als bedreigend worden ervaren, ook als de geest de herinnering aan de gebeurtenis heeft verdrongen. Hij is voorstander van multidisciplinaire benaderingen die lichaamsgerichte technieken en psychotherapie combineren en mindfulness en yoga aanbeveelt om te verbeteren emotieregulatie en contact met het lichaam.

Wat zegt Gabor Maté over trauma therapie?

Gabor Maté is een arts, schrijver en spreker die veel heeft geschreven en gesproken over de gevolgen van trauma. Hij benadrukt dat trauma’s vaak ontstaan in de vroege jeugd en dat deze een grote invloed kunnen hebben op het latere leven. Hij gelooft dat veel psychische aandoeningen, zoals angst, depressie, verslaving en ADHD, hun oorsprong hebben in onverwerkte emoties die ontstaan zijn als gevolg van trauma in de vroege jeugd.

Maté stelt dat trauma’s vaak worden doorgegeven van generatie op generatie en dat deze vaak worden overgedragen via niet-verbale communicatie, zoals emotionele afstand of een gebrek aan emotionele veiligheid. Hij benadrukt dat het begrijpen van deze intergenerationale overdracht van trauma’s cruciaal is voor het begrijpen van de oorsprong van veel psychische aandoeningen.

Maté is een voorstander van het gebruik van een holistische benadering bij het behandelen van trauma’s. Hij gelooft dat het verkrijgen van inzicht in de oorsprong van het trauma en het verwerken van de emoties die hiermee samenhangen, essentieel is.

Wat zegt Bram Bakker, de psychiater eigenlijk over trauma therapeutische behandelingen en oud zeer?

Bram Bakker is een Nederlandse psychiater die veel heeft geschreven en gesproken over het onderwerp trauma en oud zeer. Hij benadrukt dat trauma’s vaak ontstaan in de vroege jeugd en dat deze een grote invloed kunnen hebben op het latere leven. Hij gelooft dat veel psychische aandoeningen, zoals angst, depressie, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen, hun oorsprong hebben in onverwerkte emoties die ontstaan zijn als gevolg van trauma in de vroege jeugd.

Bakker stelt dat veel mensen met psychische problemen niet begrijpen waar hun problemen vandaan komen en dat de oorzaak vaak in onverwerkte oud zeer ligt. Hij is van mening dat het verwerken van oud zeer een belangrijk onderdeel is van het genezingsproces en dat dit kan leiden tot een vermindering van symptomen en een verbetering van de kwaliteit van leven.

Bakker benadrukt dat het verwerken van oud zeer een proces is dat tijd nodig heeft en dat het belangrijk is om hierin begeleid te worden door een ervaren psychotherapeut. Hij benadrukt dat het belangrijk is om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin mensen zich vrij voelen om over hun gevoelens te praten en dat het belangrijk is om hen te ondersteunen bij het verwerken van hun emoties.

In samenvatting, Bram Bakker benadrukt dat trauma’s vaak ontstaan in de vroege jeugd en dat deze een grote invloed kunnen hebben op het latere leven. Hij gelooft dat veel psychische aandoeningen, zoals angst, depressie, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen, hun oorsprong hebben in onverwerkte emoties die ontstaan zijn als gevolg van trauma in de vroege jeugd. Hij is van mening dat het verwerken van oud zeer een belangrijk onderdeel is van het genezingsproces en dat dit kan leiden tot een vermindering van symptomen en een verbetering van de kwaliteit van leven.